Stavebné povolenie : „Implementácia GSM -R do siete ŽSR, úsek Košice – Čierna nad Tisou, štátna hranica“.

Zverejnené
1. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
1. marca 2022 − 31. marca 2022
Kategória

Prílohy