Rozhodnutie o využití územia „Multifunkčné ihrisko“

Zverejnené
5. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
5. mája 2022 − 19. mája 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: č.s.120/2022

Prílohy