Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zverejnené
9. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
9. februára 2023 − 14. februára 2023
Kategória

Prílohy