Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva – 17. 12. 2021

Zverejnené
7. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
7. decembra 2021 − 17. decembra 2021
Kategória

Prílohy