Pozvánka na obecné zastupiteľstvo – 29. 03. 2022

Zverejnené
25. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
23. marca 2022 − 30. marca 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 120/2022

Prílohy