Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí konania – Žiadosť o výrub drevín v zastavanom území obce Čeľovce