Oznámenie o uložení písomností

Zverejnené
2. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
2. marca 2022 − 16. marca 2022
Kategória

Detaily

Dátum uloženia: 1. marca 2022
Odberná lehota: 19. marca 2022
Miesto uloženia: Obecný úrad Čeľovce
Odosielateľ: PPS, Bajkalská 30, P.O.BOX 48, 829 48 Bratislava
Adresát: Ľuboš Timko

Prílohy