Oznámenie o uložení písomností

Zverejnené
2. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
2. marca 2022 − 16. marca 2022
Kategória

Detaily

Dátum uloženia: 2. marca 2022
Odberná lehota: 18. marca 2022
Miesto uloženia: Obecný úrad Čeľovce
Odosielateľ: DAK Gesundheit
Adresát: Peter Fabián

Prílohy