Preskočiť na obsah

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
27. novembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
27. novembra 2023 − 11. decembra 2023
Kategória

                                                        

                                                             

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 02/2023

Prílohy