Preskočiť na obsah

Návrh VZN 01/ 2023 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste