Návrh VZN 01/ 2023 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste

Zverejnené
27. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
27. januára 2023 − 10. februára 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 01/ 2023

Prílohy