Preskočiť na obsah

Chránime životné prostredie

YouTube kanál NATUR-PACK verejnosti

Spoločnosť NATUR-PACK, a.s. od mája 2019 zverejňuje prostredníctvom nášho YouTube kanála NATUR-PACK verejnosti videoreportáže zamerané na predchádzanie a minimalizáciu vzniku odpadov, triedenia a recyklácie odpadov a vzdelávacie aktivity pre školy a verejnosť. Ide o jediný YouTube kanál na Slovensku, ktorý prináša pravidelné reportáže na uvedené témy.

https://www.naturpack.sk/sluzby/verejnost/vzdelavanie/youtube-kanal-natur-pack-verejnosti/