Preskočiť na obsah

Žiadame občanov o pomoc pri vydaní publikácie

Upravené
08. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
25. februára 2020

Vážení občania,

Obecný úrad v Čeľovciach, za účelom vydania publikácie o našej

obci žiada občanov, ktorí disponujú dobovými fotografiami z našej

obce o ich zapožičanie.

Budeme vďační za fotografie našich občanov, fotografie ulíc, folklóru,

fotografie domov, zo škôl, aktivít z minulých rokov, fotografie zo športu

v obci, to, čo naši rodičia, starí rodičia zanechali ako spomienku.

Takouto cestou chceme uchovať spomienky na minulosť a umožniť

nahliadnuť do histórie i mladšej generácií.

Nasledovné fotografie prosíme priniesť na OcÚ v Čeľovciach, kde

ich naskenujeme a ihneď vrátime, alebo naskenované fotografie

zasielajte na obec.celovce@zoznam.sk s popisom čo, resp.

kto sa na fotografiách nachádza.