Preskočiť na obsah

Vyučovanie ZŠ Nižný Žipov

Upravené
08. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
18. marca 2020
Vážení rodičia a žiaci,

Riaditeľstvo Základnej školy v Nižnom Žipove v súvislosti 
s pandémiou koronavírusu COVID -19 a prerušením vyučovania
v základnej škole, oznamuje žiakom a rodičom, že vzdelávanie
žiakov budeme realizovať prostredníctvom web stránky školy.
Úlohy na domácu prípravu žiakov sú zadané na webovom
sídle základnej školy /https://zsnzipov.edupage.org/.
Úlohy sa budú pravidelne doplňovať a kontrolovať.