Preskočiť na obsah

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

Upravené
08. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
29. novembra 2018

Výsledky volieb

vo voľbách do samosprávy obcí

10.11.2018

V obci Čeľovce  sa zistili tieto výsledky:

Počet volebných obvodov                                                                                                                   1

Počet volebných okrskov                                                                                                                     1

Počet okrskových volebných okrskových komisií, ktoré doručili zápisnicu o priebehu

a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku                                                                                     1

Počet voličov zapísaných do zoznamu voličov                                                                               421

Počet voličov ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                                                                                 175

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku                                                                                               175

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva     174

Počet poslancov , ktorý sa mal zvoliť                                                                                                   7

Počet zvolených poslancov                                                                                                                   7

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce                               150

Za starostu obce bola zvolená

                    Jana Sabóvá                                                                                      150 platných hlasov

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení

1. Ondrej Kseňák                                                                                                 139 platných hlasov

2. Branislav Ferjo                                                                                                 120 platných hlasov

3. Peter Mudrý                                                                                                    119 platných hlasov      

4. Marek Rusnák                                                                                                  107 platných hlasov

5. Tomáš Vojtko                                                                                                    102 platných hlasov

6. Michal Sakal-Šega                                                                                          101 platných hlasov

7. Marek Michalko                                                                                                94 platných hlasov    

Náhradníci, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva

1. Božena Farbárová                                                                                            71 platných hlasov