Preskočiť na obsah

Vykurovacia sezóna

Upravené
08. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
18. decembra 2015

Vážení občania !

Jednou zo základných foriem predchádzania požiarom počas zimného vykurovania  je  včasné zistenie  príčin ich vzniku a ich odstránenie.

Pred začiatkom zimného vykurovacieho obdobia je povinný každý užívateľ vykurovacieho alebo ohrievacieho telesa vykonať kontrolu a zamerať sa hlavne na :

Ø   inštaláciu vykurovacích telies, sporákov a pod. môže vykonať len osoba s odbornou spôsobilosťou, pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,

Ø   inštaláciu vykurovacích telies na nehorľavých podložkách a spôsobom určeným výrobcom,

Ø   vysýpanie popola z vykurovacích telies zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob,

Ø   nepoužívanie horľavých kvapalín  k rozkurovaniu  v lokálnych  spotrebičoch  na pevné palivo  (najmä benzín, petrolej, acetón atď),

Ø   skladovanie horľavých materiálov v blízkosti vykurovacích telies  – dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti,

Ø   udržiavanie poriadku na povalách v blízkosti komínov a v pivniciach,

Ø   používanie vykurovacích telies len v dobrom technickom stave.

Vážení občania, nepodceňujte vyššie uvedené podmienky a len dôsledným dodržiavaním predídete možnému vzniku požiarov vo Vašich domovoch. Želáme Vám aby celá Vaša rodina prežila zimné obdobie spokojne a bez obáv z požiarov.

Technik požiarnej ochrany

Ing. Terézia Oreničová