Verejná vyhláška -Železnice SR – rozhodnutie o umiestnení stavby „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Vavrín – Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica.

Upravené
08. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
21. januára 2020