Preskočiť na obsah

Usmernenie k bohoslužbám od 19.12. 2020 Čeľovce.

Upravené
07. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
20. decembra 2020

Z epidemiologických dôvodov je potrebné zachovať tieto opatrenia:

–  počet veriacich v chráme je obmedzený na štvrtinu kapacity, preto je možne sadnúť si iba na označené miesta v laviciach a na stoličky, nie je možné v chráme stáť.

–  aby bola počas sviatkov možnosť účasti pre väčší počet ľudí a zároveň sme dodržali opatrenia, tak bude účasť podľa ulíc.

    24.12. prídu veriaci z dolného konca ( od Žipova po kostol) a Mlynská ulica

    25.12. prídu veriaci z horného konca ( od kostola po Dubinskú ulicu, vrátane)

– nasledujúce dni sa to bude striedať – vždy vyhlásim

– ak bude väčší počet, je možnosť byť iba vonku

– zároveň je potrebné zachovať aj hygienické opatrenia ( rúško, dezinfekcia rúk)

– pripomínam, že naďalej platí dišpenz od účasti na liturgických sláveniach

Aj napriek zložitej situácii Vám prajem požehnané a milostiplné sviatky Kristovho Narodenia