Preskočiť na obsah

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – opatrenia, ktorých cieľom je predísť šírenia vírusu COVID-19

Upravené
08. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
10. marca 2020

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov prijal opatrenia, ktorých cieľom je predísťšíreniu vírusu COVID – 19. Počas krízového režimu do odvolania platí nasledovné:

1. Žiadame klientov aby dôkladne zvážili osobnú návštevu na úrade a prednostnekomunikovali mailom a telefonicky.

2. Odkladajú sa všetky termíny kontaktov – hlásenie sa. Uchádzači o zamestnanie budúkontaktovaní zamestnancami úradu.

3. Žiadosť o zaradenie do evidencie je možné podať aj elektronicky so zaručenýmelektronickým podpisom, mailom alebo poštou do 7 kalendárnych dní od skončeniazamestnania.

4. Všetky žiadosti o dávky ( prídavok na dieťa, rodičovský príspevok, pôrodné,náhradné výživné, hmotná núdza, náhradná rodinná starostlivosť) je možné podať ajelektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, mailom alebo poštou.

5. Všetky ostatné doklady je možné podať mailom, poštou alebo do podateľne úradu.

6. Prerušujú sa všetky výberové konania, školenia, vzdelávacie, skupinové aktivity avykonávanie aktivačnej činnosti.

7. Informácie klientom sa podávajú telefonicky alebo mailom.Na základe uvedených skutočností vás žiadame o spoluprácu, a to vyhlásenie uvedenýchinformácií v miestnom rozhlase a zverejnenie na verejných tabuliach obce.