Preskočiť na obsah

Upozornenie pre občanov

Upravené
08. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
31. októbra 2019

Mesiac november charakterizujú návštevy cintorínov, zapaľovanie sviečok na hroboch našich blízkych a modlitby za ich duše. Cintoríny sa skrášľujú kvetinovou výzdobou. Tento čas nás často napĺňa istým druhom smútku, spomienok. Aké by to bolo pekné, ak by to tak ostalo aj počas celého roka. Cintoríny by boli čisté bez odpadkov, v kontajneroch by sa nenachádzal zbytočný odpad, ako je napr. nábytok, chladnička, vankúše  či televízor. Áno … aj tieto veci sa našli v našom obecnom kontajneri, ktorý bol na miestnom cintoríne. Možno ste si aj mnohí všimli, že už tam nie je. Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čeľovciach sme sa zhodli na tom ,že na miestny cintorín dáme menšie kontajnery /1200 l / v počte 2 ks, kde sa bude vhadzovať riadny komunálny odpad. Asi dva roky sa na cintoríne nachádzajú aj nádoby na biologicky rozložiteľný odpad, kde patria- zvädnuté kvety, lístie, tráva, no vhadzuje sa tam,  „bohužiaľ“  všetko možné. No všetko je to o nás o ľuďoch. Sami si znečisťujeme prostredie a sťažujeme sa jeden na druhého. Teraz pred sviatkami Všetkých svätých a Dňa zosnulých bude pristavený na cintorín veľkoobjemový kontajner. Chcem vás poprosiť, aby ste tam vhadzovali komunálny odpad, ako sú napr. umelé kytice, vence, sadrové sošky, vázy. Biologicky rozložiteľný odpad, ako sú suché kvety, vence vhadzujeme do kovových ohrádok, ktoré sú uložené na miestnom cintoríne.

Nájomca hrobového miesta sa má postarať aj o okolie hrobu do vzdialenosti 30 centimetrov, mnohí to však zanedbávajú. Kosenie medzi hrobmi je neraz zložité, pretože hlavne pri starších hroboch chýbajú dostatočné medzery.Za náhrobkami kosci nachádzajú odhodené kahance, vence či fľaše na vodu. Stretávame sa tiež so sťažnosťami ,že krovinorezom naši pracovníci MOS ničia obrubu na hroboch. Počet kosení na cintoríne v Čeľovciach je závislý od počasia. Snažíme sa udržiavať na miestnom cintoríne poriadok, čistotu. Ale to všetko nezávisí iba od pracovníkov obecného úradu v našej obci, ale jaj od nás všetkých, ktorí ten cintorín navštevujeme. Aj keď obec dala vyrobiť tabule s názvom „Zákaz sypania smetí“ aj tak sa tam na zemi nachádzajú vyhodené zvädnuté kvety, staré umelé kytice. Tiež sa tam nachádzajú betónové zbytky po rozbitých hroboch .Každý je povinný  odpratať si zbytky rozbitých starých hrobov sám na vlastné náklady. Dodávateľ, ktorý má robiť nový hrob, je povinný oznámiť na OcÚ termín konania stavebných úprav a meno objednávateľa. Dalo by sa toho popísať ešte veľmi veľa… ale stále skončíme iba pri tom, že iba sami si škodíme a znečisťujeme dôstojné miesto ,kde sa chceme vracať a v tichu spomínať…

Počas sviatkov Všetkých svätých a Dňa zosnulých narastie aj premávka na cestách pri cintorínoch. Touto cestou vás chcem požiadať, aby ste na cestách a v cintorínoch dbali o zvýšenú opatrnosť, počas sviatkov udržiavali čistotu a poriadok na pohrebiskách.

 Aby sme sa spolu počas týchto sviatkov cítili príjemne a vencami a kvetmi, ktoré kladieme na hroby, vyjadrili úctu a uznanie životu tých ,ktorí už nie sú medzi nami.

                                                                                                                                       starostka obce