Stavebné úpravy cesty II/552 – oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

Upravené
08. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
7. marca 2019