Preskočiť na obsah

Stavebné úpravy cesty II/552 – oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania