Smernica pre používanie služobného motorového vozidla obce Čeľovce

Upravené
08. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
18. marca 2015