Regionálna veterinárna a potravinová správa v Trebišove ruší platnosť opatrení na tlmenie afrického moru ošípaných.

Upravené
08. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
11. decembra 2020