Oznámenie pre voľby do orgánov samosprávy obci

Upravené
08. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
14. augusta 2018