Oznam o uložení zasielky na Obecnom úrade v Čeľovciach

Upravené
08. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. apríla 2017