Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru – vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Upravené
08. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
3. augusta 2017