Preskočiť na obsah

Kontroly a čistenia komínov

Upravené
08. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
18. decembra 2015

So začiatkom vykurovacej sezóny pribúdajú požiare, ktoré zapríčiňujú vyhorené sadze v komíne a nesprávna manipulácia so žeravým popolom. Tie patria štatisticky k najčastejším príčinám vzniku požiarov uplynulej vykurovacej sezóny. Hasiči preto upozorňujú občanov a majiteľov rodinných domov, aby pri vykurovaní pravidelne kontrolovali a čistili komíny. Pred začiatkom vykurovacej sezóny je kontrola komína doslova nevyhnutnosťou. Z bezpečnostného hľadiska medzi najväčšie riziká patrí vznietenie sadzí a prepúšťanie nebezpečných splodín horenia. Najčastejšie by sa mali čistiť komíny, ktoré sú napojené na kotol s tuhým palivom a to každé dva až štyri mesiace.

Kvalitná a odborná prevencia v objektoch osobného a súkromného vlastníctva znamená dôkladnú prípravu na nastávajúce zimné vykurovacie obdobie. Majitelia rodinných domov, chalúp a rekreačných chát, podceňujú stav dymovodov, komínových telies a ich čistenie. Nedbajú o riadne uskladnenie tuhých palív, čím ohrozujú seba aj spoluobčanov. Nebezpečenstvo vzniku požiarov číha na obyvateľov obytných domov hlavne pri používaní tepelných spotrebičov, pri vykurovaní bytov pomocou rôznych infražiaričov, prípadne podomácky zhotovených provizórnych ohrievačov, ktoré bezprostredne ohrozujú ich zdravie, životy a majetok. Používanie a inštalovanie tepelných spotrebičov je potrebné riešiť podľa požiadaviek platnej vyhlášky.

Požiare v súvislosti s vykurovacou sezónou vznikajú aj v dôsledku nesprávnej a neodbornej inštalácie palivových spotrebičov a ich nesprávnym prevádzkovaním. Ich porušenie môže mať za následok nielen požiar, ale aj pokuty až do výšky 330 eur.