Analýza výskytu ochorení COVID – 19 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov – stav k 18.12.2020.

Upravené
08. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
22. decembra 2020