Preskočiť na obsah

Pálenie „Jánskych ohňov “ v Čeľovciach

Zverejnené 22.2.2011.

Kategória

Dňa 27.6.2009 prostredníctvom obecného rozhlasu v Čeľovciach zaznelo otvorenie pálenia „Jánskych ohňov“ takto:

Drahí Čeľovčane neška perší ročník paleňa „Jánskych ohňoch“ otvirame, zato Vás šických voláme, žeby me spoločne špivajuci prešli po valale ochabili každodzenný povinnosti a dakus še rozvešelili v spoločnosci. Čekáme Vás pred kultúrnym domom abo vyjdzijce cholem na mosciky pred domy a tak še gu nam pripojce, zaspominajce a zašpivajce. „Čekáme Vás“.

… a to už akcia pripravovaná starostom obce a OZ naberala patričnú atmosféru. Samotné pálenie „Jánskych ohňov“ v príhovore zástupca starostu p. Š. Tóth ozrejmil udržiavanie tradícii v obci do začiatku II. svetovej  vojny z rozprávania pamätníkov a tiež jej uchovávanie pre budúcnosť. Nechýbala spomienka na Jánov, ktorých korene sú práve v Čeľovciacha sú to Ing. Ján Mitro, Ján Sýkora, Ján Koščo i nebohý Ing. Ján Kaša. Potom nasledovalo samotné zapálenie Jánskej vatry starostom obce Ing. Jánom Michalkom. Príhovor a zapálenie vatry predchádzal spev a sprievod obcou FS- Čeľovčanka a značného počtu spevuchtivých žien, mužov i mládeže. Spev FS pri vatre pokračoval s pripraveným programom i stridzími zvykmi za doprovodu speváka a harmonikára zo susedného N. Žipova p. Š. Borovského. O dobrej zábave zúčastnených Čeľovčanov a o dobrom ladení harmonikára s FS- Čeľovčanka svedčil ozývajúci sa spev pri vatre do neskorých večerných hodín. (Guľáš a občerstvenie nechýbali.) Dúfame, že I. ročník pálenia „Jánskych ohňov“ v Čeľovciach bude z roka na rok obohatený novými nápadmi i novými účastníkmi, aby sa tradícia uchovala do budúcnosti do budúcnosti a priniesla medzi ľudí folklór a oživenie tradícii.

Anna Petríková

poslankyňa OZ