Preskočiť na obsah

790. výročie založenia obce Čeľovce

Zverejnené 21.10.2012.

Kategória

Dňa 26.6.2010 sa hlaholom štyroch zvonov o 12:00 v Čeľovciach začali oslavy 790. výročia prvej písomnej zmienky jednej z najstarších obcí v trebišovskom okrese. Potom cestou obecného rozhlasu odznela relácia „Zvony nad krajinou“ nahrávaná v obci vo februári 2009. Relácia bola odvysielaná s povolením Rádia Regina Košice.

Poslanci OZ spolu so starostom obce Ing. Jánom Michalkom za doprovodu FS – Čeľovčanka, žien a mužov skupiny Žipovčan premiestnili obecné symboly do chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky. Tu sa o 14:00 za prítomnosti farárky A. Hisemovej, rodáka o. A. Rusnáka a správcu farnosti o. M. Kovaľa konala ekumenická pobožnosť a v závere boli posvätené obecné symboly. Prítomný obdržali požehnanie prostredníctvom o. A. Rusnáka od J.E. Jána Hirku. Táto pobožnosť bola sprevádzaná spevom gréckokatolíckeho mládežníckeho zboru v Čeľovciach. Po ukončení pobožnosti s aktuálnou a výstižnou homíliou pani farárky A. Hisemovej sa o 15:00 v kultúrnom dome pokračovalo kultúrnym programom pripraveným na túto príležitosť.

Po slávnostnom otvorení osláv starostom obce nasledoval príhovor p. Mgr. Mariany Majcherovej o histórii obce od jej prvej písomnej zmienky. Podklady jej pripravil PhDr. Juraj Žadanský, Csc. riaditeľ Vlastivedného múzea v Trebišove. Roky od konca II. sv. vojny až po súčasnosť ozrejmil v dvoch kapitolách starosta obce. Ocenenie občanov podieľajúcich sa na rozvoji obce bolo dominantou programu. Medzi ocenenými bol A. Lipa predseda MNV v rokoch 1964 až 1990, za rozvoj školstva v obci bola ocenená p. E. Kičiňová riaditeľka MŠ v rokoch 1964 až 1991, p. A. Šimko riaditeľ ZŠ v rokoch 1964 až 1987 a pán P. Vereb tréner futbalového oddielu v rokoch rozkvetu čeľovského futbalu. Medzi ocenenými bola aj FS Čeľovčanka pri príležitosti 30. výročia svojej existencie a tiež za reprezentáciu obce. Pri tejto príležitosti starosta obce spomenul osobnosti narodené v obci ako boli PhDr. I. M. Ďurišin, PhDr. P. Ďurišin, prof. Ing. Dr. M. Gregor, DrCs., PhDr. J. Hanušin, doc. RNDr. A. M. Haščák, Ing. J. Kaša, Ing. J. Mitro, J. Onda, Š. Lipa.

Spestrením programu bolo vystúpenie najmladšej generácie – detí z MŠ sprevádzané riaditeľkou R. Demjanovou a detí ZŠ s riaditeľkou Mgr. H. Gašpárovou. V programe vystúpili aj deti navštevujúce ZŠ v Trebišove, ktoré na vystúpenie pripravila predsedníčka MS SČK J. Sabová. Spevom a tancom obohatili atmosféru podujatia FS Čeľovčanka, RTS Kale Jaka a košická country skupina Smoky. Žipovčan do programu vniesol humor a spev z minulosti, vstupom – Pridany. Počasie tejto akcii prialo, a tak po pohostení v priestoroch kultúrneho domu nasledovalo tradičné pálenie Jánskych ohňov za spevu Žipovčana s doprovodom harmonikára Š. Borovského a FS Čeľovčanka.

V závere by som v mene starostu obce a OZ chcela poďakovať všetkým, ktorí nám pri príprave tejto akcie pomohli, nedá mi nespomenúť ROS v Trebišove, štedrých sponzorov a ženy, ktoré nás svojimi tradičnými domácimi koláčikmi upečenými z kysnutého cesta vrátili do čias starých materí. Ďakujeme.

Kronikárka obce

A. Petríková