Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027 – Záverečné stanovisko

11.2.2022 zverejnil/a celovce_obec.