Preskočiť na obsah

Oznámenie o spôsobe vedenia a poskytovania údajov z evidencií vedených nájomcom – o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov

Zverejnené 11.1.2022.

Okresný úrad v Trebišove, pozemkový a lesný odbor oznamuje, že podľa zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov vznikajú pri nájme poľnohospodárskej pôdy povinnosti, ktoré je potrebné vykonať do 31. 01. 2022.

Všetky dôležité informácie nájdete v prílohe „Oznámenie o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov y evidencií vedených nájomcom“ .