Preskočiť na obsah

Inflačná pomoc

Zverejnené 11.7.2022.

Dňom 1. júna 2022 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 160/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“).

Predmetné nariadenie je zverejnené v zbierke zákonov: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/160/20220601.