Preskočiť na obsah

Čeľovská 7-mička 2023

Zverejnené 26.5.2023.

          

Trasa pre bežcov :

    Potrebné tlačivá

  Športové podujatie 2.ročník behu

Spravte niečo pre svoje zdravie, prekonajte pohodlnosť a príďte si zabehať, absolvujte príjemnú prechádzku. Zažite príjemnú atmosféru a skvelú zábavu. Vezmite svojich rodičov, starých rodičov, priateľov, kamarátov či kolegov z práce.

PREŽIME TENTO DEŇ AKO JEDNA VEĽKÁ RODINA.

                  Získajte unikátnu účastnícku MEDAILU ŠTARTOVNÉ ČÍSLO.

ORGANIZÁTOR PODUJATIA:     Obec Čeľovce

SPOLUORGANIZÁTOR:               Športová komisia, DHZ, MS SČK obce Čeľovce

REGISTRÁCIA & INFORMÁCIE:  facebook.com / celovska sedmicka

                                                         kontakt: 056/6685501 , 0911 065 888

ŠTARTOVACÍ BALÍČEK ZAHŔŇA:

  • Originálna účastnícka medaila / všetky vekové kategórie /
  • Pamätné športové číslo
  • Občerstvenie na trati , po dobehnutí do cieľa

PREZENTÁCIA:  nedeľa 11.06.2023 od 16.00 hod. vestibul kultúrneho domu v obci Čeľovce

K PREZENTÁCII POTREBUJETE:

1.Občiansky preukaz

2.Čestné prehlásenie

ŠTARTOVNÉ: 10 Eur na mieste

Pri bankovom prevod na účet SK 02 5600 0000 0042 4758 3007 uveďte do poznámky svoje meno a priezvisko + rok narodenie.

KATEGÓRIE A DĹŽKA TRATI :

A /   BEH – MUŽI     / 7 km /

B /    BEH – ŽENY     / 7 km /

C /    CHLAPCI do 7 rokov / 300m /

D /    DIEVČATÁ do 7 rokov / 300m /

E /    CHLAPCI     8-13 rokov / 600 m /

F /    DIEVČATÁ  8-13 rokov / 600 m /

G /  JARNÁ PRECHÁDZKA – dĺžku trate pri tejto kategórii si každý účastník môže prispôsobiť svojim možnostiam / 2 km, 3 km, 5 km/.Čas sa v tejto kategórií nemeria. V cieli každého účastníka bez ohľadu na to v akom poradí dôjde do cieľa čaká krásna pamätná medaila a občerstvenie.

ŠATNE, OBČERSTVENIE A PARKOVANIE :

ŠATNE: / muži, ženy / v mieste prezentácie v priestoroch kultúrneho domu  v obci Čeľovce.

OBČERSTVENIE: Kultúrny dom Čeľovce, stánky pri stanovištiach

PARKOVANIE: Parking1 – areál kultúrneho domu Čeľovce

TRAŤ: Bežecká trať povedie po asfaltovej ceste miestnych komunikácií a po ceste  II/52.

ZDRAVOTNÁ SLUŽBA: V priestoroch štartu a cieľu.

OCEŇOVANÉ  KATEGÓRIE 2023

SÚŤAŽNÉ hlavné kategórie: / 1-3 miesto v každej kategórií /

A /    MUŽI    7 km           Víťazná trofej

B /   ŽENY     7 km            Víťazná trofej

DETSKÉ KATEGÓRIE: / 1-3 miesto v každej kategórií/

C /   CHLAPCI        do 7 rokov           300m           Víťazná trofej

D /  DIEVČATÁ      do 7 rokov           300m           Víťazná trofej

E /  CHLPACI          8-13 rokov           600m          Víťazná trofej

F/ DIEVČATÁ         8-13 rokov           600m           Víťazná trofej

NAJ rodinka behu        1.miesto                            Víťazná trofej

NAJ menší bežec          1.miesto                            Víťazná trofej

UPOZORNENIA :

  • Všetci účastníci na podujatí štartujú na vlastnú zodpovednosť!
  • Zaplatené štartovné sa späť nevracia ani nepresúva na ďalší ročník!
  • Zaplatené štartovné nie je možné presunúť na inú osobu!
  • Pri prezentácií je každý povinný odovzdať podpísané tlačivo- Prehlásenie o zdravotnom stave, osobnej zodpovednosti a súhlasom dotknutej osoby so zverením osobných údajov.
  • Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky.
  • Účastnícka medaila sa odovzdáva každému účastníkovi až po dobehnutí do cieľa.

Čím viac toho dáš, tým šťastnejším sa staneš“.