Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Čeľovce.

Späť na aktuálne vývesky

Oznámenia o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na rok 2021 – 2027“

Zverejnenie Oznámenia o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na rok 2021 – 2027“ Oznamujeme verejnosti, že uvedené oznámenie je vyvesené na obecnej tabuli a zverejnené  na https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejných-vodovodov-verejných-kanalizacii-pre-uzemie-kosi Do oznámenia možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na obecnom úrade v Čeľovciach počas pracovných dní. Verejnosť môže… Čítať viac

Vyvesené 11.3.2021

Oznam – vývoz komunálneho odpadu 2021

Vážení občania, Obecný úrad v Čeľovciach upozorňuje občanov, že v stredu 10. 03. 2021 bude vynesený komunálny odpad len s nálepkou na KUKA nádobe „ KOSIT 2021“ . Nálepka KOSIT 2021 sa lepí nasledovne : Na 120l KUKA nádobu ………1x nálepka s označením KOSIT 2021 Na 240l KUKA nádobu …….. 2x nálepka s označením KOSIT 2021 Dôležité upozornenie: Obecný… Čítať viac

Vyvesené 8.3.2021

Elektronické sčítanie obyvateľov (15. 02. 2021 – 31. 03. 2021)

Vážení občania, oznamujeme Vám, že od dnes ( 15. 02. 2021) sa začalo elektronické sčítanie obyvateľov, ktoré prebieha elektronicky na : www.scitanie.sk. Deti do 18 rokov sčítajú rodičia, prípadne zákonný zástupcovia. Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých… Čítať viac

Vyvesené 15.2.2021

Upozornenie pre občanov – Nálepky s označením KOSIT.

Upozorňujeme obyvateľov obce, aby nálepku s označením KOSIT 2021 vylepili na KUKA nádobu nasledovne: na 120l kuka nádobu ……….. 1x nálepka s označením KOSIT 2021 na 240l kuka nádobu………….2x nálepka s označením KOSIT 2021 V  prípade, ak nebudú vylepené 2x kuka nálepky s označením KOSIT 2021 na 240l kuka nádobe komunálny odpad im nebude vyvezený. … Čítať viac

Vyvesené 3.2.2021

Oznam – Stránkové hodiny Obecného úradu v Čeľovciach

V zmysle uznesenia vlády SR č. 808 z 31. 12. 2020 Vám oznamujeme, že v období od 11. 01. 2021  do  24. 01. 2021 sa úradné hodiny upravujú nasledovne: v pondelok až piatok – od 8:00  do 11:00 . V nevyhnutných prípadoch kontaktujte pracovníkov obecného úradu  na tel. číslo :        +421 56 668 55 00 +421 56 668 55 01 0915 707 687 alebo emailom… Čítať viac

Vyvesené 13.1.2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021. Informačný plagát (link)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 na Slovensku je založené na novom koncepte. Rok 2021 bude pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitým rokom. Na Slovensku sa po 10 rokoch uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Prvýkrát bude integrované a plne elektronické. Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. KTO SA… Čítať viac

Vyvesené 13.1.2021

Oznam – elektronické objednávanie na MOM antigénové testovanie

Regionálny úrad verejného zdravotníctvaso sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov  OZNAM  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove od 11.01.2021 zavádza elektronické objednávanie na MOM antigénové testovanie z dôvodu zabezpečenia väčšieho komfortu a plynulosti odberov.  Prevádzkové hodiny Utorok: 8:30 – 12:00 objednávkový systém Štvrtok: 8:30 – 12:00 objednávkový systém Sobota: 8:30 –… Čítať viac

Vyvesené 12.1.2021

Výklad ÚVZ SR k Vyhláške č. 77, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (Vestník vlády SR, ročník 30, čiastka 38, vydaná 31. decembra 2020)

Na základe množiacich sa dopytov k výkonu pohrebných, sobášnych obradov a obradov krstu Vám zasielam výklad ÚVZ SR k Vyhláške č. 77, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (Vestník vlády SR, ročník 30, čiastka 38, vydaná 31. decembra 2020):- do počtu 6 sa pri obrade pohrebu, krstu či… Čítať viac

Vyvesené 10.1.2021