Zaujímavosti

Kone v Čeľovciach

Prvá písomná zmienka o obci Čeľovce je z roku 1220  keď Štefan z osady Čeľovce ukradol koňa. Odvtedy sa v Čeľovciach kone neprestali chovať. Spočiatku ich chovali gazdovia, ktorí kone potrebovali pri obrábaní svojich políčok. Môžeme uvažovať, že kone sa tu chovali aj predtým, len neviem z akého dôvodu spomínaný Štefan z Čeľoviec roku 1220 koňa ukradol. Možno len preto, aby… Čítať viac

Vzácna lavička

Ešte v 70-tych rokoch, keď sa v obci prvýkrát  robili chodníky, vtedajší predseda MNV súdruh Andrej Lipa rozmiestnil po dedine lavičky. Bolo ich šesť, prvá pri Totových na dolnom konci dediny, druhá pri Bodyových, tretia na Mlynskej ulici. Táto lavička na Mlynskej ulici je využitá hlavne v lete, tam si susedy veľmi rady posedia. Viac to bolo, keď… Čítať viac

Pálenie „Jánskych ohňov “ v Čeľovciach

Dňa 27.6.2009 prostredníctvom obecného rozhlasu v Čeľovciach zaznelo otvorenie pálenia „Jánskych ohňov“ takto: Drahí Čeľovčane neška perší ročník paleňa „Jánskych ohňoch“ otvirame, zato Vás šických voláme, žeby me spoločne špivajuci prešli po valale ochabili každodzenný povinnosti a dakus še rozvešelili v spoločnosci. Čekáme Vás pred kultúrnym domom abo vyjdzijce cholem na mosciky pred domy a tak še gu nam… Čítať viac

Turnaj v stolnom tenise

Obecný úrad Čeľovce zorganizoval turnaj v stolnom tenise, ktorý sa uskutočnil 27.12.2009, v priestoroch Kultúrneho domu Čeľovce. Zúčastnený Čeľovčania bojovali v 2 kategóriach ( <15 a >15 ). Poradie bolo nasledovné: <15 1. V. Koščo 2. M. Rusnák ml. 3. T. Sabo 4. M. Rusnák 5. T. Hlebaško 6. M. Sakal-Šega >15 1. R. Repovský 2. M. Rusnák st. 3. T. Vojtko 4. P. Koščo

Folklórna skupina Čeľovčanka

Ulicami Čeľoviec, ale aj v budove obecného úradu pri pravidelných skúškach, sa ozývajú krásne ľudové piesne v podaní folklórnej skupiny Čeľovčanka, ktorej zriaďovateľom je obec Čeľovce. Táto folklórna skupina pozostáva z žien žijúcich v obci Čeľovce, ale aj z čeľovskej rodáčky v súčasnosti bývajúcej v Trebišove. Čeľovčanka má za sebou viacero úspešných vystúpení, a to… Čítať viac

Deň úcty k starším

Dňa 23. októbra 2011 sa v sále kultúrneho domu v Čeľovciach uskutočnila pri príležitosti Mesiaca úcty k starším kultúrna akcia „Deň úcty k starším“. Obec Čeľovce zorganizovala túto akciu, aby si aj týmto spôsobom uctila našu staršiu generáciu. Na bohatom kultúrnom programe sa podieľali členovia kultúrnej komiesie, členky FS Čeľovčanka, svojimi piesňami spríjemnili voľné chvíľe… Čítať viac

Strom Roka 2009

Kandidátom je posledný pagaštan konský v Čeľovciach Tento 130 ročný gaštan stojaci v plote pri dome p. Michala Jakima je asi 25 až 30 metrov vysoký a obvod jeho pňa  vo výške 130 cm je 260 cm. Jeho vek spája 3 storočia, prežil 2 svetové vojny a jeho plodom sa tešia aj dnešné deti rovnako… Čítať viac

790. výročie založenia obce Čeľovce

Dňa 26.6.2010 sa hlaholom štyroch zvonov o 12:00 v Čeľovciach začali oslavy 790. výročia prvej písomnej zmienky jednej z najstarších obcí v trebišovskom okrese. Potom cestou obecného rozhlasu odznela relácia „Zvony nad krajinou“ nahrávaná v obci vo februári 2009. Relácia bola odvysielaná s povolením Rádia Regina Košice. Poslanci OZ spolu so starostom obce Ing. Jánom Michalkom za doprovodu FS – Čeľovčanka,… Čítať viac

Všetky zaujímavosti

Zverejnené 7. apríla 2021.
Bez úpravy .