Oznámenie o uložení písomností

Zverejnené
7. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
7. marca 2022 − 24. marca 2022
Kategória

Detaily

Dátum uloženia:
Odberná lehota:
Miesto uloženia:
Odosielateľ:
Adresát:

Prílohy