Výveska k výluke Trebišov – Čeľovce -Slivník

Kategória

V dňoch 26.,27.a 28. júla 2021 (pondelok, utorok a streda )bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) od 07.00 h do 13.30 h realizovať rekonštrukčné práce.

V dôsledku výlukových prác na úseku Trebišov – Čeľovce – Slivník(Kalša) budú v úseku trate
Trebišov – Košice odklonom cez ŽST Michaľany vedené nasledovné vlaky:
 REX 1904 Humenné 07:28 – Trebišov 08:13 – Košice 08:59,
 EN 443 Košice 09:01 – Trebišov 09:47 – Humenné 10:33
 REX 1906 Humenné 09:28 – Trebišov 10:13 – Košice 10:59
 REX 1908 Humenné 11:28 – Trebišov 12:13 – Košice 12:59,
 REX 1901 Košice 11:01 – Trebišov 11:50 – Humenné 12:33

Dôležité upozornenia:
 zastávka Čeľovce u uvedených vlakov nebude obsluhovaná,
 predpokladané meškanie dotknutých vlakov z dôvodu jazdy odklonom cca 25 minút.
Zmena v čakacích časoch:
Humenné:
 Prípojné vlaky smeru Humenné – Medzilaborce mesto a Humenné – Stakčín nečakajú na
zmeškané vlaky.
Košice:
 R 812 (odchod 9:23) a R 814 (odchod 13:23) čakajú na zmeškané vlaky
maximálne 15 minút.

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. sa ospravedlňuje za problémy spôsobené obmedzeniami v železničnej doprave.

Zverejnené 27. júla 2021.
Bez úpravy .