Veľkokapacitný kontajner na drobný stavebný odpad – 22. 04. 2022

Kategória

Vážení občania,

pri obecnom úrade v Čeľovciach je od dnes (22. 04. 2022) pristavený kontajner na drobný stavebný odpad. Upozorňujeme občanov, že tento kontajner nie je určený na zber komunálneho odpadu a tiež nie je určený na zber papiera, skla a plastu. Zároveň upozorňujeme podnikateľov, že kontajner na drobný stavebný odpad je určený pre občanov obce, fyzické osoby – nepodnikateľov. Podnikatelia sú povinní si zabezpečiť likvidáciu odpadu, ktorý vznikne pri ich podnikateľskej činnosti iným spôsobom a na svoje vlastné náklady.

Zverejnené 22. apríla 2022.
Bez úpravy .