Oznam ŽSSR -výluka 12. -12. 08. 2021

Kategória

V dňoch 11.a 12. augusta 2021

( streda a štvrtok )

bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) od 07.00 h do 13.30 h realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železničnej doprave na traťovom úseku:

Trebišov – Čeľovce – Slivník

V dôsledku výlukových prác na úseku Trebišov – Čeľovce – Slivník(Kalša) budú v úseku trate Trebišov – Košice odklonom cez ŽST Michaľany vedené nasledovné vlaky:

  • REX 1904 Humenné 07:28 – Trebišov 08:13 – Košice 08:59,
  • EN 443     Košice     09:01 – Trebišov 09:47 – Humenné 10:33
  • REX 1906 Humenné 09:28 – Trebišov 10:13 – Košice 10:59
  • REX 1908 Humenné 11:28 – Trebišov 12:13 – Košice 12:59,
  • REX 1901 Košice      11:01 – Trebišov 11:50 – Humenné 12:33

Dôležité upozornenia:

  • zastávka Čeľovce u uvedených vlakov nebude obsluhovaná,
  • predpokladané meškanie dotknutých vlakov z dôvodu jazdy odklonom cca 25 minút.

Zmena v čakacích časoch:

Humenné:

  • Prípojné vlaky smeru Humenné – Medzilaborce mesto a Humenné – Stakčín nečakajú na   

     zmeškané vlaky.

Košice:

  • R 812 (odchod 9:23) a R 814 (odchod 13:23) čakajú na zmeškané vlaky   

     maximálne 15 minút.

      Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. sa ospravedlňuje za problémy spôsobené obmedzeniami v železničnej doprave.

                                                                                                      

Zverejnené 9. augusta 2021.
Bez úpravy .