Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Kategória

Zverejnené 2. novembra 2021.
Upravené 8. novembra 2021.