Preskočiť na obsah

Vykonávanie odpočtov vodného a stočného

Zverejnené 5.10.2023.

Dobrý deň,

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Trebišov Vás týmto žiada o spoluprácu.

V dňoch od 05.10.2023 do 31.10.2023 budú naši pracovníci vykonávať mimoriadne odpočty k zmene ceny (zníženie) vodného a stočného platnej od 03.10.2023.

Preto Vás žiadame, aby ste vyzvali odberateľov k sprístupneniu odberných miest k odpočtu:

–          Sprístupniť vstup k vodomernej šachte / vodomeru 

–          Sprístupniť vodomernú šachtu k odpočtu

–          Uzatvoriť psov

V prípade nesprístupnenia odberných miest, žiadame odberateľov o nahlásenie stavu vodomera do 20.10.2023 buď telefonicky na č. t. 056/6712777, 056/6712111 alebo emailom na:  jana.pavlikova@vodarne.eu

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.