Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027 – Záverečné stanovisko

Zverejnené 11. februára 2022.
Upravené 15. februára 2022.