Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Čeľovce.

Oznam Železničnej spoločnosti Slovenska

Železničná spoločnosť Slovensko oznamuje že v dňoch 26. -27. 9 sa budú realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasne obmedzenia v železničnej doprave.

Inflačná pomoc

Dňom 1. júna 2022 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 160/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19… Čítať viac

Pomoc Ukrajine

Vážení spoluobčania, všetci s veľkým napätím sledujeme vojnovú situáciu na Ukrajine. V prípade nutnosti poskytnúť ubytovanie pre odchádzajúce matky s deťmi zo svojich domovov, by som Vás, vážení spoluobčania, poprosila nahlásiť možnosť poskytnúť priestor na dočasné umiestnenie obyvateľov Ukrajiny.  Zo strany obce je to PRIESKUM.Ak je možné zo strany občanov poskytnúť ubytovanie, nahláste to prosím na… Čítať viac

Oznam o zmene úradných hodín na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Trebišove

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vám oznamuje úpravu  úradných hodín od 21. 02. 2022 ( pondelok ) nasledovne: Pondelok :          08:00 – 11:00 Utorok:                08:00 – 11:00 Streda:                 08:00 – 11:00                     Štvrtok:               nestránkový deň Piatok:                 08:00 – 11:00

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľností, poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady a daň za psa.

Obec Čeľovce ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov – daňovníkov na zaplatenie nedoplatkov daní a poplatkov za rok 2021 a predchádzajúce roky. Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad na rok 2021 a predchádzajúce… Čítať viac

Oznámenie o spôsobe vedenia a poskytovania údajov z evidencií vedených nájomcom – o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov

Okresný úrad v Trebišove, pozemkový a lesný odbor oznamuje, že podľa zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov vznikajú pri nájme poľnohospodárskej pôdy povinnosti, ktoré je potrebné vykonať do 31. 01. 2022. Všetky dôležité informácie nájdete v prílohe „Oznámenie o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov y evidencií… Čítať viac