Ing. Ján Mitro Vytlačiť
Napísal Administrator   
Piatok, 12 Jún 2015 12:42

Ing. Ján Mitro

Narodil sa 19.1.1928 v Čeľovciach. Otec Ján Mitro, krajčír, matka Mária, rodená Ivančová, sestry Helena a Mária. Je ženatý, má syna a dcéru.

Do základnej školy chodil v Čeľovciach. V rokoch 1945 - 1949 absolvoval Štátnu obchodnú akadémie v Humennom a v rokoch 1951 - 1956 Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. 

po maturite pracoval ako účtovník, najprv v rokoch 1949 - 1950 vo Východoslovenských elektrárňach, n.p. Košice a potom v rokoch 1950 - 1951 v Poliu, továrni na mydlo, Košice. Od roku 1956 pôsobil v Štátnej banke československej, krajská pobočka Košice, postupne ako referent, vedúci odboru a napokon ako námestník riaditeľa. V roku 1971 bol vymenovaný do vysokej štátnej funkcie - za generálneho riaditeľa Štátnej banky československej, ústredie Praha. Funkciu vykonával 19 rokov.

Od roku 1990 je na dôchodku, žije v Prahe, ale každú príležitosť využíva na návštevu Košíc a rodných Čeľoviec. Počas svojej dlhoročnej kariéry bankového odborníka publikoval na 70 článkov v odborných časopisoch.