Prof. Ing. Dr. Mikuláš Gregor, DrSc. Vytlačiť
Napísal Administrator   
Piatok, 12 Jún 2015 09:55

Prof. Ing. Dr. Mikuláš Gregor, DrSc.

Pôvodné priezvisko Gergely. Narodil sa 25.11.1902 v Čeľovciach. Otec Ignác Gergely, roľník, matka Ernestína, rodená Goldmanová. Mal 4 sestry a troch bratov, z nich JUDr. Viktor a MUDr. Pavol. Manželka Otília, rodená Macounová. Mal troch synov, z nich Ing. Miroslav, narodený roku 1942, banský inžinier, býva v Bratislave. Profesor Gregor zomrel 3.11.1979 v Bratislave.

Do roku 1921 študoval na gymnáziu v Košiciach. Od roku 1921 do roku 1925 inžinierstvo na Chemickotechnologickej fakulte Českého vysokého učení technického v Prahe. Do roku 1932 pôsobil v Čechách. Od roku 1932 žil a pracoval v Bratislave. V rokoch 1932 - 1946 bol profesorom na Štátnej priemyselnej škole. V rokoch 1939 - 1978 prednášal na Slovenskej vysokej škole technickej.  V roku 1942 založil Ústav anorganickej technológie SVŠT a do roku 1946 bol jeho prednostom. V roku 1951 - 1970 bol vedúcim Katedry anorganickej technológie SVŠT. V rokoch 1953 - 1962 bol riaditeľom Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied.

zaslúžil sa o rozvoj výskumu a využitia našich nerudných surovín a vedľajších produktov pri výrobných procesoch. Na základe jeho výskumu bentonitov bol založený Keramokombinát v Michalovciach. Je autorom a spoluautorom monografií, vysokoškolských učebníc a skrípt, uverejnil 200 štúdií a statí v domácich ako aj v zahraničných časopisoch, vynašiel tri vynálezy.

Profesor Mikuláš Gregor bol nielen veľkým odborníkom, bol i vzácnym a citlivým človekom. Nikdy nezabudol, kde sa narodil. Pri svojich cestách do Michaloviec a na východné Slovensko - ako to povedal jeho syn Miroslav - neraz sa zastavil či zastavili v Čeľovciach, aby si zaspomínal na svoje detstvo, na svoju rodnú dedinu.