Svätá Štyridsiatnica – pôst Vytlačiť
Napísal ThLic. Marek Kovaľ   
Nedeľa, 13 Marec 2011 10:52
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.grkatnr.misionari.sk/images/stories/styridsatnica.jpg
There was a problem loading image http://www.grkatnr.misionari.sk/images/stories/styridsatnica.jpg

 

V pondelok, 07. marca 2011 sa v Gréckokatolíckej cirkvi začina tzv. Svätá Štyridsiatnica alebo Veľký pôst. Ide o štyridsaťdňové pôstne obdobie prípravy, zamerané na Paschu. Možno povedať, že Štyridsiatnica sa liturgicky začína už v Syropôstnu nedeľu večer, a to večierňou s modlitbami sv. Efréma Sýrskeho. Po nej sa koná obrad vzájomného odpustenia. Veriaci prosia jeden od druhého vzájomné odpustenie. Vzájomné zmierenie je prvým krokom na ceste pokánia, na ktorú nás Cirkev pozýva vo Veľkom pôste.

Podľa Pôstnej disciplíny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku (schválenej Radou hierarchov, 6. októbra 2009) prvý deň Pôstu a piatok Veľkého týždňa (Veľký piatok) platí zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom, ľudovo nazývaný prísny alebo strohý pôst; je dovolené raz za deň sa najesť do sýta a pripúšťa sa najviac dvakrát malé občerstvenie. V stredy a piatky počas Štyridsiatnice sa zachováva zdržanlivosť od mäsa (požívajú sa bezmäsité pokrmy).

Počas celej Štyridsiatnice sa používa tmavočervená liturgická farba bohoslužobných rúch a oltárnych plachiet.

Symbolika čísla 40. Podľa starodávnej tradície sa soboty a nedele vo Východnej  cirkvi  nepovažujú za pôstne dni. Aby sa dosiahlo číslo 40, pôst sa predĺžil zo šiestich na sedem týždňov.

Číslo 40 má podobne ako čísla 3, 7, 9 už od najstarších biblických čias symbolický význam. Preto sa dostalo do predpaschálneho pôstu skôr v symbolickom ako doslovnom chápaní. Zmienky v Starom zákone: 40-dňová potopa , 40-ročné putovanie Izraela po púšti , 40-denný pôst Mojžiša predtým, než dostal od Boha tabule Zákona , 40-dňové putovanie proroka Eliáša na horu  Horeb. Zmienky v Novom zákone: na 40. deň Jozef a Mária priniesli dieťa Ježiša do chrámu, Ježiš sa 40 dní postil na púšti, Ježiš sa 40 dní po svojom vzkriesení zjavoval na zemi.

Cieľ a znaky Štyridsiatnice.

Liturgické texty Štyridsiatnice majú modlitebný a kajúci charakter. Sú zamerané na podstatu telesného a duchovného pôstu, ako vyjadrenia ľudskej pokory, ducha modlitby, milosrdenstva a poukazujú na význam pôstu v dejinách spásy. Telesný pôst je dočasné zrieknutie sa mäsitých jedál, mliečnych výrobkov, alkoholu a striedme požívanie rastlinných pokrmov. To v človeku uháša márnu žiadostivosť vyberavosti, obžerstva a uschopňuje ho pociťovať a prijať Božiu blahodarnú silu. Podstata človeka je duchovno-telesná, a preto je dvojaký aj pôst. Okrem telesného pôstu má každý kresťan konať aj duchovný pôst. Duchovný pôst spočíva v odstránení vášnivých myšlienok, citov a ostatných nerestí. Každý kresťan je pozvaný, aby sa viac pripodobnil Bohu, a to práve cez milosť modlitby, skutky pokory a milosrdenstva. Odporúča sa, aby sa veriaci v pôstnom čase intenzívnejšie venovali modlitbe, pôstu a dávali almužnu.

V pôste sa slúži tzv. Liturgia vopred posvätených darov, ktorá sa pripisuje sv. Gregorovi rímskemu pápežovi. Je to vlastne večiereň, pri ktorej sa rozdáva Eucharistia, ktorú kňaz konsekroval v predchádzajúcu nedeľu.

Súčasná prax Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku je taká, že Liturgia vopred posvätených darov sa slúži v stredy (podľa tradície Ježiš bol v stredu zradený Judášom a zatknutý)a piatky (pamiatka Pánovej smrti) Štyridsiatnice. Okrem tejto liturgie sa modlí krížová cesta, veľkopôstny moleben a iné kajúce pobožnosti.

Využijme tento čas na obnovu ducha a posilnenia viery, nádeje a lásky.