Dnes je Sviatok sv. Cyrila a Metoda

Kto je online..

Aktuálne máme 16 hosti prítomný

Uznesenia zo siedmeho zasadnutia OZ PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Piatok, 18 December 2015 07:16

                                  UZNESENIA

     zo siedmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva

              konaného dňa 15. 12. 2015 v Čeľovciach    

 

 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

-  program zasadnutia prednesený starostkou obce

-  stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Čeľovce na roky 2016, 2017, 2018

 

  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 

  Uznesenie č. 7.1/2015

 

  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na VP./ Za JUDr.Ferjo, Ing. Vojtko, p. Mudrý, Mgr. Kseňak, Ing.Volkai, Mgr.Hlebaško

  neprítomný: Ing. Krupský/.

 

  Uznesenie č. 7.2/2015

 

  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2015 podľa skutočného plnenia rozpočtu k 31.12.2015./ Za JUDr. Ferjo, Ing. Vojtko,

  p. Mudrý, Mgr. Kseňák, Ing. Volkai, Mgr. Hlebaško, neprítomný: Ing. Krupský/.

 

 Uznesenie č. 7.3/2015

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce Čeľovce na roky 2016, 2017, 2018 / za JUDr. Ferjo, Ing. Vojtko, p. Mudrý, Mgr. Kseňák,

 Ing. Volkai, Mgr. Hlebaško, neprítomný: Ing. Krupský/.

 

 

 Zapísal: JUDr. Branislav Ferjo

 

                                                                                       Jana Sabóvá

                                                                                     starostka obce

 

 

Separovaný zber

júl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2