Dnes je Sviatok sv. Cyrila a Metoda

Kto je online..

Aktuálne máme 5 hosti prítomný

Zápisnica zo štvrtého zasadnutia OZ konaného dňa 14. júna 2012 PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Utorok, 19 Jún 2012 09:46

ZÁPIS

zo štvrtého zasadnutia OZ konaného dňa 14.6. 2012

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesení a správa o činnosti obecného úradu

od predchádzajúceho zasadnutia OZ

4. Záverečný účet obce za rok 2011, správa o výsledku následnej finančnej

kontroly č. 2/2012

5. Žiadosť o odpredaj parc. č. 399/1 vo výmere 130 m2

6. Prejednanie financovania neuhradených faktúr za rok 2011 a 1. polrok 2012

7. Príprava akcie „ Jánske ohne“

8. Prejednanie platobných pomerov starostu obce v zmysle § 4 odsek

2 a odsek 4, zákona 253/1994 Zb. z. v znení neskorších predpisov

9. Rôzné:

– podnet na KOVP

- informácia z komisie na OVP

- informácia o pozemku

- prejednanie bodov kroniky

 

K bodu 1/

 

Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva – prítomní podľa prezenčnej listiny.

 

K bodu 2/

 

Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

 

Za zapisovateľov boli určení: JUDr. Branislav Ferjo a J. Sabová

Za overovateľov boli určení: Š. Vojtko a M. Zubko

 

K bodu 3/

 

Kontrola uznesení a správa o činnosti obecného úradu - čítal Ing. Ján Michalko.

 

K bodu 4/

 

Záverečný účet obce za rok 2011 a správu o výsledku finančnej kontroly č.2/2012

prečítala kontrolórka obce Mgr. Mihucová.

 

K bodu 5/

 

Žiadosť o odpredaj parc. č. 399/1 o výmere 130 m2.

Návrh odpredaj parcely v cene 1 eur za m2 – schválený.

 

K bodu 6/

 

Prejednanie financovania neuhradených faktúr – hlasovalo sa viď. uznesenie.

 

K bodu 7/

 

Prejednanie akcie Jánske ohne

 

varenie guľašu – poslanci

výčap – p.Dolinič

spýtať sa o upečenie kysnutých koláčov

 

K bodu 8/

 

Prejednanie platobných pomerov starostu obce.

Plat starostu obce sa nezvyšuje.

 

K bodu 9/

 

Sťažnosť občana p. Nováka - mládež hrá futbal a prekopujú loptu až do jeho záhrady

a ničia mu úrodu.

Kronikárka p. Petríková – súhlas o napísaní do kroniky poznatky o živote v obci,

prezývky, aktuálny stav života v obci.

 

Dotazníky občanov:

Mlynska ulica, mlyn,cesta na mlynskej ulici je v hroznom stave, praskliny na čelných stenách domov/ dôvod kamiony/

miestny rozhlas – stanoviť pevný termín hlásenia,

miestny rozhlas – oprava,,

vyčistenie miestneho potoka v spolupráci s obcou Egreš

 

Zapísala. J. Sabová

                                                                                                           Ing. Ján Michalko

                                                                                                                  starosta

 

Separovaný zber

júl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2