Dnes je pondelok 10. augusta 2020 meniny má Vavrinec zajtra Zuzana

Kto je online..

Aktuálne máme 15 hosti prítomný

Sadzobník poplatkov PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Nedeľa, 15 Marec 2015 00:00

 

                                                       

                                      Sadzobník poplatkov

 

za služby poskytované Obcou Čeľovce /ceny podľa §43 občianskeho zákonníka a §3ods.1 zák.

                        NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách /   platný na rok 2019

 

1.       Poplatky za osvedčenie:

 

a / Osvedčenie  odpisu /fotokópie/,listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov ,registrov listín a zo spisov v úradnej úschove ,za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku.                                 2,00 Eur

 

b/Osvedčenie podpisu na listine alebo na rovnopise, za každý podpis            2,00 Eur

 

 

2.      Poplatky za vydanie :

 

-vydanie potvrdenia o trvalom pobyte                                                                3,00 Eur

-potvrdenie o účastí na pohrebe                                                                          1,50 Eur

-poplatok za kopírovanie                                                                                    0,10 Eur

-poplatok za kopírovanie z dvoch strán                                                              0,20 Eur     

-písanie žiadosti  / 1 strana                                                                                 1,00  Eur

-životopis atď.     / 1 strana                                                                                 1,50 Eur

-vydanie osvedčenia o SHR                                                                                5,00 Eur

 

3.      Za užívanie Domu smútku:

 

-pre neobyvateľov obce t. j. tých čo tu nemajú trvalý pobyt/vrátane energií/    15 Eur/deň

 

                                                                                                                        

4.      Za vyhlásenie v miestnom rozhlase                                                       

                                   

-za reláciu v MR                                                                                                2,00  Eur

-jubilanti, blahoželania                                                                                      2,00  Eur

-užívanie VP + relácia                                                                                       4,00  Eur

 

5.      Cintorínsky poplatok za hrobové miesto na dobu 10 rokov

 

-1 hrob                                                                                                              10,00 eur

-2 hroby vedľa seba                                                                                          20,00 eur

 

 

 

    6  .Oznam zverejnený na úradnej tabuli

-občianska inzercia formát   A4                                                                       1,50 Eur /týždeň/

-reklama   formát A4                                                                                        3,50 Eur/týždeň/                

 

.

                                             

7.      Prenájom nehnuteľných vecí - jednorázový

 

Poplatok za užívanie  kulturného domu a svadobky        letné obdobie    vykurovacie obdobie                                           

 

-svadobka pre občanov obce                                        35,00 Eur/deň/                    50,00 Eur/deň/

-spoločenská zábava                                                   100,00 Eur/deň/                 150,00 Eur/deň/

-predajné akcie                                                             10,00 Eur/deň/                     15,00  Eur/deň/

-televariete, cirkus                                                        20,00 Eur/deň/                     30,00  Eur/deň/

-zasadačka                                                                     8,00  Eur/deň/                     12,00 Eur/deň/

 

        

8.      Prenájom hnuteľných vecí :

 

Pre občanov obce:

 

-stolička                                                                                                       0,20 Eur /za kus na 1deň /

-stôl                                                                                                              0,50 Eur / za kus na 1deň /

-poplatok za riad                                                                                          0,20 Eur /za kus /

-za obrusy                                                                                                     0,50 Eur /za kus/

-prívesný vozík                                                                                             4,00 Eur

-miešačka  na 1 deň                                                                                      4,00  Eur

-KUKA nádoba – odpredaj nádoby                                                             20,00 Eur

 

 

Nástroje a veci ,ktoré sú majetkom obce /pílka, elektrická píla, krovinorez, benzínová kosačka../

sa nezapožičiavajú.

 

 

                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                Jana Sabóvá

                                                                                                starostka obce

 

 

 

 

 

V Čeľovciach   28.01.2019


 

 

Naša anketa

Ste spokojní s kvalitou internetu poskytovaného spoločnosťou S-Team??

Som spokojný s kvalitou internetu - 0%
Nie som spokojný s kvalitou internetu - 100%

Total votes: 8